Trang chủ - Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện

Chào mừng bạn đến với Website của Davines!

 

ĐIỀU KHOẢN 

Trừ khi có quy định khác bằng văn bản, website của Davines chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của khách truy cập.

Khách truy cập không được tải xuống, trích xuất, sửa đổi, sao chép, phân phối, lưu truyền, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phát sinh, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ thông tin, hình ảnh, ảnh chụp, thiết kế, tác phẩm nghệ thuật nào (bao gồm nhưng không giới hạn dưới dạng một tệp độc lập), phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ có được từ website của Davines.

Khách truy cập chỉ có thể tham khảo và tuân theo các giới hạn được nêu rõ liên quan đến tài liệu cụ thể, sao chép điện tử, các tệp tin và in một số phần trên các mục khác nhau của website Davines, chỉ dành cho sử dụng cá nhân và phi thương mại. Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng hình ảnh, ảnh chụp, văn bản, thiết kế, tác phẩm nghệ thuật (ngay cả dưới dạng tệp độc lập), phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ lấy được từ website Davines mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Davines.

Tất cả các tài liệu trong Davines Web Sites (bao gồm nhưng không giới hạn ở hình ảnh, ảnh, văn bản, thiết kế, tác phẩm nghệ thuật) đều có bản quyền theo luật hiện hành và là tài sản của Davines S.p.a hoặc các chủ sở hữu tương ứng khác đã cấp cho Davines S.p.a quyền và giấy phép sử dụng. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo và tên thương mại trên website Davines (gọi chung là "nhãn hiệu") đều thuộc quyền sở hữu của Davines s.p.a hoặc các chủ sở hữu tương ứng khác đã cấp cho Davines S.p.a quyền và giấy phép sử dụng.

 

DẪN LINK TỚI WEBSITE 

Việc tạo hoặc duy trì bất kỳ đường link nào từ một website khác đến bất cứ trang nào trên website này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi đều bị cấm. Mọi đường link được phép liên kết đến website này phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện cho phép của chúng tôi cũng như tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành.

 

ĐƯỜNG LINK CỦA CÁC BÊN THỨ BA

Website này có thể chứa các đường link đến các website không thuộc sở hữu, điều hành hoặc kiểm soát của chúng tôi hoặc các chi nhánh của chúng tôi. Mọi đường dẫn link như vậy nhằm mục đích tối đa sự thuận tiện cho người truy cập. Nếu bạn sử dụng những đường dẫn đó, bạn sẽ rời khỏi website này. Cả chúng tôi và bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi đều không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin nào khác có trên hoặc có thể truy cập được từ bất kỳ website nào khác. Cả chúng tôi và bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi đều không xác nhận hoặc đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ website, hoặc bất kỳ nội dung, tài liệu hoặc thông tin nào khác được đặt hoặc có thể truy cập từ các website đó. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ website nào được liên kết đến hoặc từ website này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mọi rủi ro có thể xảy ra.

 

TÀI LIỆU KHÔNG THÍCH HỢP 

Bạn bị cấm đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu bất hợp pháp, đe dọa, nói xấu, bôi nhọ, khiêu dâm, tục tĩu hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành, khuyến khích hành vi bị coi là phạm tội, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hay vi phạm bất kỳ luật nào. Ngoài bất kỳ biện pháp xử lý theo luật pháp nào, nếu chúng tôi xác định rằng bạn đã vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các điều cấm nêu trên, chúng tôi có thể thực hiện bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho là cần thiết một cách hợp lý để ngăn chặn vi phạm, bao gồm cả việc loại bỏ website của chúng tôi khỏi các bên liên quan ngay lập tức. Chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất kỳ ai đăng tài liệu đó.

 

HIỆU CHỈNH ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn có thể truy cập website này theo thời gian để xem lại các Điều khoản và Điều kiện hiện tại. Một số điều khoản nhất định của các Điều khoản và Điều kiện này có thể được thay thế bằng các thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng hoặc các điều khoản nằm trên các trang cụ thể tại website này.