Tóc Thô Xù

Kiểm soát tóc thô và bông xù. Những sản phẩm này được thiết kế giúp gỡ rối, làm mềm mượt và tăng độ bóng khoẻ cho tóc bằng các giải pháp đặc biệt dành riêng cho tóc thô.

Tóc Thô Xù
Mở công cụ lọc