On Protection

với Trị liệu bảo vệ tăng cường

Sản phẩm bảo vệ tóc khỏi hư tổn do oxy hoá gây ra khiến tóc bị yếu và gãy rụng trong suốt quá trình tẩy, nhuộm hoặc thực hiện các dịch vụ kĩ thuật.

On Protection dành cho mọi loại tóc, đặc biệt là tóc hư tổn. Nhờ tính linh hoạt và hiệu quả, hợp chất bảo vệ giúp giảm nguy cơ gãy rụng trong quá trình thực hiện dịch vụ kĩ thuật, và củng cố sợi tóc sau khi thực hiện dịch vụ.

On Protection