gem pages image

Tôi gìn giữ 

vẻ đẹp

Cái đẹp có cứu rỗi thế giới? Nó chắc chắn biến thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn. Tôi gìn giữ vẻ đẹp là một chiến dịch toàn cầu và một lời mời dành cho bất cứ ai muốn ủng hộ cho vẻ đẹp. 

Từ năm 2014 chúng tôi đã tập hợp hơn 200 dự án thuộc các lĩnh vực xã hội, nghệ thuật và môi trường. Tạo ra một dự án có tác động tích cực có thể làm cho thế giới chúng ta đang sống trở nên tốt đẹp hơn, cải thiện hạnh phúc của cộng đồng, làm nơi gần gũi với trái tim chúng ta tươi đẹp hơn hay giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn.

gem pages image

Làm thế nào để nuôi dưỡng cái đẹp?

gem pages image


Sự cam kết của từng cá nhân và việc tham gia một cách tự nguyện đã khiến nhiều người trên khắp thế giới hưởng ứng bằng những việc làm tốt đẹp. 

Chúng tôi muốn thu hút sự tham gia của những người giống mình,tin vào Vẻ đẹp ở mọi khía cạnhvà góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách tạo ra các dự án có tác động tích cực đến môi trường, xã hội, nghệ thuật và văn hóa.


gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image