Giáo Dục Vì Cuộc Sống

Chúng tôi hiện đang hợp tác với Intercoiffure Mondial để hỗ trợ cho chương trình Giáo Dục Vì Cuộc Sống.

Tổ chức quốc tế này được biết đến với việc quy tụ các chuyên gia giỏi nhất trong ngành, tổ chức các chương trình đào tạo miễn phí cho những người trẻ tuổi muốn bước vào thế giới của các chuyên gia làm đẹp nhưng không có đủ nguồn lực kinh tế cần thiết để theo học.

 

Việc hỗ trợ một khóa đào tạo cho các tài năng trẻ trong thế giới tạo mẫu tóc là một nguồn tự hào lớn đối với chúng tôi.

gem pages image
gem pages image
gem pages image

Các trường học

Các học viện đào tạo mà chúng tôi hỗ trợ nằm ở những khu vực khó khăn trên thế giới.