Animal Wellbeing

 

Tập đoàn Davines cam kết chỉ sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao nhất đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và hiệu quả của chúng tôi. Chúng tôi không thử nghiệm sản phẩm của mình trên động vật, cũng như không yêu cầu người khác thử nghiệm sản phẩm hoặc thành phần của chúng tôi trên động vật. Thử nghiệm trên động vật không phù hợp với các giá trị của Davines.

Trong năm 2017, chúng tôi đã quyết định không đăng ký bất kỳ sản phẩm mới nào ở Trung Quốc do các yêu cầu thử nghiệm trên động vật. Đồng thời, để tránh bất kỳ ca thử nghiệm trên động vật nào trong tương lai do chính quyền địa phương thực hiện, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm những cách thay thế để bán sản phẩm của mình ở Trung Quốc và tránh mọi thử nghiệm tiềm ẩn trên động vật.
Bắt đầu từ quý đầu tiên của năm 2021, chúng tôi đã bắt đầu sản xuất nội địa các sản phẩm non-special use, đặc biệt là bổ sung để phân phối cho thị trường Trung Quốc. Cách sản xuất sản phẩm nội địa này không yêu cầu thử nghiệm trên động vật. Theo luật lệ hiện tại, chính quyền địa phương không yêu cầu thử nghiệm trên động vật trong quá trình đăng ký mỹ phẩm non-special use được đóng gói tại Trung Quốc và đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc, như các sản phẩm của chúng tôi đã làm. Các nhà chức trách tại Trung Quốc có thể yêu cầu thử nghiệm trên động vật đối với các sản phẩm mỹ phẩm non-special use có xuất xứ từ Trung Quốc nếu có bất kỳ lo ngại nào về an toàn. Trong trường hợp này, chúng tôi có quyền thu hồi sản phẩm khỏi thị trường trước khi bất kỳ cuộc thử nghiệm trên động vật nào diễn ra. Mặc dù không xem đây là một vấn đề đối với Tập đoàn Davines, nhưng kể cả bây giờ hoặc bất cứ khi nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ cam kết không đi trên con đường thực hiện thử nghiệm trên động vật.
Hiện tại, Tập đoàn Davines đang nỗ lực để đạt được chứng nhận của Leaping Bunny cho tất cả các nhãn hiệu mà chúng tôi sở hữu. Quá trình đang bắt đầu với Skin Regimen. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là các sản phẩm của Davines và Comfort Zone sớm nhất có thể ngay sau đó.