gem pages image
gem pages image
gem pages image

EthioTrees

DỰ ÁN TRUNG HOÀ CARBON

Từ việc trung hoà carbon cho tới tạo ra sự ảnh hưởng tích cực về xã hội và môi trường ở Ethiopia và trên thế giới. 

Gốc rễ của chúng tôi

Gốc rễ của Tập đoàn Davines nằm ở nơi Vẻ Đẹp Bền Vững đáp ứng cam kết vững vàng. Sự quan tâm đến hành tinh và con người đã luôn là một phần trong DNA của công ty kể từ ngày thành lập; đặc biệt, sự bền vững về môi trường luôn được coi là trách nhiệm đối với thế hệ tương lai.

 

Trong khuôn khổ này có EthioTrees, một dự án bù đắp carbon độc quyền hỗ trợ tái tạo đất và rừng ở khu vực phía bắc Tigray trên Cao nguyên Tembien, Ethiopia.

gem pages image

Nhờ có EthioTrees, Davines đã trung hoà 100% lượng carbon:

 • Packaging
 • Production
 • Offices

All the CO2 emissions due to the packaging of its products related to Davines, Comfort Zone and Skin Regimen brands

Every CO2 emission of the production site in Parma, where we give life to 97% of all Davines Group products.

CO2 emissions of the Davines Village and of all the subsidiary offices worldwide.

gem pages image

Bao bì

Toàn bộ lượng khí thải CO2 do quá trình đóng gói sản phẩm của Davines, Comfort Zone và Skin Regimen.

gem pages image

Sản Xuất

Lượng khí thải CO2 ở Parma, nơi chúng tôi tạo ra 97% toàn bộ sản phẩm của Tập Đoàn Davines.

gem pages image

Văn phòng 

Lượng khí thải CO2 của Ngôi Làng Davines và của tất cả các văn phòng công tytrên toàn thế giới. 

 • Planet
 • People
 • Community

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Bảo vệ môi trường

Cao nguyên phía Bắc của Ethiopia hiện đang đứng trước nguy cơ sa mạc hoá. Vì vậy, chúng tôi đã chọn nơi này cho dự án bù đắp Carbon của mình.


Ở dự án EthioTrees, CO2 được bù đắp bằng cách trồng các loài cây bản địa và cây bụi, qua đó giúp bảo vệ đất trồng.

gem pages image
gem pages image

Chúng tôi giúp chống lại sa mạc hoá như thế nào?

 • Planting
 • Watersheds
 • Terraces

Regeneration of humus in the soil, through the reforestation activities.

Maintenaining soil’s capacity to retain water through the creation of basins to feed the underlying soils.

Building terraces and trenches to reduce erosion and desertification.

gem pages image

Tái tạo lại mùn trong đất, thông qua các hoạt động tái tạo rừng.

gem pages image

Duy trì khả năng giữ nước của đất thông qua việc tạo ra các vùng trũng để nuôi các lớp đất bên dưới.

gem pages image

Xây dựng các ruộng bậc thang để giảm xói mòn và sa mạc hóa.

 • Planet
 • People
 • Community

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Planet

Click here to edit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image

Tác động xã hội

Một phần quan trọng của dự án này là nhằm đào tạo người dân địa phương cách bảo vệ đất, xây dựng một hoạt động duy trì bảo vệ đất khỏi việc chăn thả và chăn nuôi. Những mảnh đất này được giao cho “những người nông dân không có đất”, những người không phải là chủ đất.


Với EthioTrees, Davines tạo cơ hội để phụ nữ tham gia thực hiện các hoạt động liên quan đến trồng rừng, nhằm giáo dục về bình đẳng giới.

gem pages image

Ý nghĩa cho cộng đồng 

Một phần kinh phí cũng được sử dụng để mở rộngdiện tích lưu trữ nước mưa để cung cấp nước cho làng, do đó tránh việc người dân địa phương phải đi bộ hơn 5 km để có nước uống hàng ngày.


Chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo về nuôi ong, thu thập và khai thác hương, các hoạt động mà từ đó có khả năng tạo ra các sản phẩm thủ công liên quan. Bằng cách gia tăng kiến thức, hiệu quả và chất lượng của sản phẩm, giao thương sẽ tăng lên và thu nhập của các cộng đồng các ngôi làng này cũng tăng theo.

gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image