Yvonne Flick-Barbanti

28 năm kinh nghiệm của bà trong thế giới thiết kế tóc đã giúp bà được công nhận là một trong những đào tạo viên quan trọng nhất của ngành.

Yvonne thuộc Davines Artistic Team ở cả Ý, Đức và quốc tế. Bà hợp tác trong các cuộc hội thảo khắp nơi trên thế giới (London, Paris, Kiev, Prague, Mexico, Los Angeles, Bologna).

 

Bà miêu tả bản thân là một "nghệ nhân đam mê" tìm kiếm một kiểu cắt hoàn hảo thể hiện cho tính cách cá nhân của người mang.