Vincent Moutault

Thông qua tạo mẫu tóc, Vincent thể hiện được cả bản thân và tầm nhìn của mình.  Bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và nghệ thuật của mình, anh tạo ra các mục tiêu và quan điểm mới.

Vincent sở hữu một salon tóc thành công tại Pháp đã hơn 20 năm. Là một nhà tạo mẫu, anh đã tham gia vào nhiều show và các buổi seminar, là người đầu tiên tại nước Pháp và bây giờ là trên toàn thế giới. Tầm nhìn của anh ấy mang tính editorial và nghệ thuật cao. Đồng thời, Vincent luôn cố gắng biến cách tiếp cận sáng tạo này thành công việc của salon, để tiếp tục cảm nhận niềm vui được phát triển và sáng tạo mỗi ngày.

 

Cảm hứng, sự gợi cảm, sáng tạo, linh hồn, sự ngẫu hứng và vẻ đẹp là những từ khóa của Vincent.