Tiêu chuẩn về tính tự nhiên của Davines

 

Có các hướng dẫn khác nhau của các tổ chức chứng nhận quốc tế liên quan đến việc tạo ra các tiêu chuẩn để phân loại sản phẩm là tự nhiên. Logo của họ có thể dễ dàng nhận biết trên bao bì sản phẩm mỹ phẩm và nhằm giúp người tiêu dùng đưa ra các quyết định mua hàng. 

Let’s go through the most relevant certifications and the differences with the Davines criterion.

TIÊU CHUẨN DAVINES

Năm 2018, lấy cảm hứng từ triết lý bền vững và minh bạch, Davines muốn tạo ra tiêu chí riêng để phân loại các thành phần có nguồn gốc tự nhiên. Nguyên tắc được Davines sử dụng nghiêm ngặt hơn so với tiêu chuẩn ISO 16128 vì chúng tôi không cho phép bất kỳ nguyên liệu thô nào có chứa các thành phần tổng hợp. 

Tại Davines, một thành phần được xác định là tự nhiên khi 100% cấu trúc phân tử của nó có nguồn gốc tự nhiên, không chứa bất kỳ thành phần tổng hợp nào.

ECOCERT 

Đây là một cơ quan chứng nhận ra đời tại Pháp vào năm 1991 và được quốc tế công nhận. Mục đích của tổ chức này là điều chỉnh các thủ tục để hình thành, sản xuất và truyền thông các sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên.

COSMOS

COSMOS được thành lập vào năm 2010. Đây là một cơ quan chứng nhận mới với mục đích tiêu chuẩn hóa các tổ chức Châu Âu nhằm tạo ra các thông số kỹ thuật được chia sẻ. COSMOS phân loại các thành phần có nguồn gốc tự nhiên và xác định các quy trình có thể được chấp nhận để tạo ra sản phẩm tự nhiên, dẫn đến quy trình sản xuất tiêu chuẩn và việc phân loại được tuân thủ.

ISO 16128

Vào tháng 9 năm 2017, tiêu chuẩn ISO 16128 đã được công bố rộng rãi. Tiêu chuẩn này quy định rằng một thành phần có thể được coi là có nguồn gốc tự nhiên khi nó đảm bảo rằng ít nhất 50% cấu trúc phân tử của nó có nguồn gốc tự nhiên ngay cả khi nó có thể chứa một thành phần phần tổng hợp.