#wecare - Chúng tôi quan tâm, và chúng tôi mong bạn biết điều đó

gem pages image

CỘNG ĐỒNG DAVINES

Chúng tôi đã rất cố gắng trong những ngày này để đảm bảo rằng sự quan tâm có thể được thể hiện bằng những hành động quan trọng và thiết thực. Chúng tôi tin rằng quan tâm chính là hành động.
 
Chúng tôi quan tâm đến các thành viên trong công ty tại nước Ý để đảm bảo họ có thể an toàn: chúng tôi đưa ra tất cả các biện pháp bổ sung cần thiết cho những người vẫn đang làm việc trong sản xuất và vận hànhĐiều này là để đảm bảo sự thiết yếu cho các salon và spa ở những quốc gia vẫn có thể làm việc và sẵn sàng hỗ trợ tất cả các đối tác chuyên nghiệp của chúng tôi, để mọi thứ có thể tiến triển theo hướng tốt nhất.
 
Chúng tôi quan tâm đến bạn, những người là thành viên của cộng đồng lớn hơn của chúng tôi:chúng tôi muốn giữ liên lạc cũng như chia sẻ những quan tâm đặc biệt dành cho bạn và những người bạn yêu thương.
 
Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn từ trái tim đến tất cả các tổ chức đang giúp đỡ những người đang gặp khó khăn: vào thời khắc này, mọi thứ gợi cho chúng tôi nhớ rằng chúng ta chính là một phần của một cộng lớn, một cộng đồng trải dài toàn cầu.
 
Hãy tự chăm sóc bản thân, kiên nhẫn và chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ và cảm xúc của bạn khoảnh khắc này sẽ dạy chúng ta rất nhiều, mặc dù tất nhiên chúng ta sẽ muốn được trải nghiệm dưới một tình huống tốt đẹp hơn.
 
#wecare