B Corp: Tái chứng nhận với số điểm vượt trội

gem pages image

Tái chứng nhận B Corp: Chúng tôi đã cải thiện điểm số!

TIN MỚI VỀ CÔNG TY

Năm 2016, Tập đoàn Davines tham gia vào gia đình B Corps với số điểm 99. Năm 2020, nhờ vào nỗ lực không ngừng, chúng tôi đã tái chứng nhận và cải thiện điểm số lên tới con số 117.4 điểm.

VÀ ĐIỂM SỐ MỚI

Đối với Tập đoàn Davines, năm 2019 là năm tái chứng nhận B Corp. Một thời điểm quan trọng chứng kiến toàn bộ công ty cam kết hoàn thành các hoạt động đã được thực hiện từ năm 2016 với mục đích cải thiện tác động tích cực của chúng tôi đối với hành tinh và con người.

Mục tiêu được chúng tôi đặt ra không chỉ là xác nhận chứng chỉ B Corp mà còn là tiếp tục hành trình trong mạng lưới các công ty quan trọng nhất toàn cầu áp dụng mô hình kinh doanh bền vững.

Chúng tôi muốn cải thiện đáng kể điểm số đạt được trong năm 2016. Và chúng tôi đã thành công: ba năm trước, điểm số của chúng tôi là 99, năm 2020 chúng tôi đã đạt được số điểm là 117,4.

CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ SỰ BỀN VỮNG

Từ sản phẩm cho đến các dự án, những hoạt động diễn ra tại Davines đều áp dụng triết lý B Corp. Tìm hiểu thêm bằng cách nhấn vào các hình ảnh dưới đây.

gem pages image
gem pages image
gem pages image
gem pages image